KONTAKT:

FITTIP s.r.o
080 01 Prešov

(Elektronický obchod, "kamenná" prevádzka nie je !!) 

č.účtu: 4019826310 / 7500

IBAN:

SK3375000000004019826310

fittip@fittip.sk

AKCIA: Bez poštovného a doprava ZDARMA až domov - pre mesto PREŠOV

OBJEDNÁVKA nad 69 EUR + akciové balíčky - poštovné a balné ZDARMA - celá SR

Bežné poštovné a balné - 4 EUR

 

SPOLUPRACUJEME:


Články, rady, tipy, triky.. »
BAD BOYS (2.Časť)

V minulej časti sme si rozobrali EGOCENTRICKÝCH športovcov – ,,BAD BOYS,, .

Každý tréner pozná situáciu, kedy sa môže aj rozkrájať, ale vždy tam bude jeden člen kolektívu, ktorý si IDE SVOJE..

Dnes si povieme niečo viac o taktickom zvládnutí ďalších typov osobností športovcov.

Ku vačšine športovcom, môžme hodiť jeden citát :

Čím lepší je športovec, tým viac kvality očakáva od svojho trénera.
(A. Kogler, tréner šermu a psychológ)

Vrcholový športovec je svojím spôsobom zvláštny. Dá sa povedať, že nie je v „norme“ populácie. Musí vyčnievať, upozorňuje na seba svojím výkonom, a extrémnosť v športe vyvoláva často extrémy aj v iných oblastiach života. Byť úplne v norme celkom neprospieva vrcholovému športovcovi. Najtypickejšou osobnostnou črtou je asi egocentrizmus. Je to sústavné zameranie na seba, nielen vo výkonoch, ale i vo vnútornom prežívaní. Túžba presadiť sa ide často i na úkor druhých. Vrcholový športovec neustále pracuje so svojím telom, aj pomocou myšlienok a pocitov. Je s tým spojená silná tendencia svoje EGO brániť. Najčastejšie psychologické obranné mechanizy sú:

projekcia – pocity a vinu zo zlyhania prenáša na druhých

racionalizácia – rozumovými dôvodmi odmieta svoje zlyhanie

bagatelizácia – vedome alebo i podvedome znižuje význam prehry

relativizácia – znižuje význam prehry porovnávaním s dôležitejšími kvalitami (napr. tvrdením, že najdôležitejšie je zdravie)

vytesnenie – absolútne nepripustenie si faktu vlastného zlyhania

presun – presunutie dôvodov zlyhania na niečo iné

percepčná obrana – športovec má skreslené vnímanie situácie (niekedy až do podvedomého sebaklamu)

Základným krokom riešenia je pochopenie špecifickej situácie, v ktorej sa vrcholový športovec nachádza. Ak záťažová situácia (stresor) vyvoláva obranné mechanizmy, treba urobiť viac postupných krokov na zvládnutie problému:

1. Definovať konkrétnu situáciu, v ktorej sa športovec nachádza

2. Oddeliť správanie športovca od jeho osobnosti

3. Zamerať sa na zmenu správania, nie na zmenu osobnosti

4. Definovať konkrétne prejavy v správaní, ktoré blokujú komunikačný proces a tréning

5. Navodiť podmienky, za ktorých môže dôjsť k zmene

6. Byť trpezlivý a dôsledný v pôsobení

7. Vyhodnocovať výsledky

Okej. Ale čo ak je športovec problémový.
Čo ak nerešpektuje naše príkazy? Čo ak v danom momente nechápe, že mu chceme len pomôcť, ho správne nasmerovať ??

Minule sme si ukázali ako zvládnuť EGOCENTRIKA. Dnes to budú ďalšie typy prevládajúcej osobnosti.

Tak pome na to..

B: ŠPORTOVEC, KTORÝ ODMIETA TRÉNOVAŤ:

Charakteristiky:

• demonštruje potrebu jedinečnosti
• obvykle má chybnú motivačnú štruktúru
• máva nedostatok osobnej disciplíny
• máva často problémy v privátnej sfére
• býva neotvorený alebo neúprimný
• vynucuje si špecifický prístup
• v pozadí môže byť aj odmietanie autority trénera

Rady pre trénera:

• urobiť analýzu svojho prístupu k zverencovi a tréningových metód
• zvýšiť pestrosť tréningových stimulov a individualizovať ich
• zlepšiť prípravu na tréningové jednotky
• dbať na dochvíľnosť a dôkladnosť
• pokúsiť sa priblížiť tomuto typu športovca (napr. nechať ho hovoriť o súkromí)
• v spolupráci so skúsenejšími športovcami rozvíjať tému sebapoznávania a sebaprekonávania
• starostlivo zvážiť každý prípadný ústupok športovcovi (a jeho negatívny dopad na skupinu)
• netváriť sa ako tréner – vševed
• nesľubovať športovcovi nemožné, radšej mu stanoviť konkrétne a dosiahnuteľné ciele
• stať sa vzorom správania pre športovcov

C: ŠPORTOVEC, KTORÝ MÁ STRACH Z ,, ÚSPECHU “:

V tejto kategórii ide o športovcov, ktorí majú výkonnostné predpoklady na víťazstvo, ale v rozhodujúcich momentoch nedokážu víťazstvo realizovať. Spravidla je to zdanlivá maličkosť alebo zhoda okolností, ktorá ich vždy delí od triumfu.

TYPICKÉ PREJAVY:

• ztuhne keď pomyslí na súpera, najmä takého, ktorý dosahoval v poslednom čase lepšie výkony než on sám
• má pocit vlastnej nedostatočnosti a neschopnosť vzoprieť sa povesti súpera
• už pomyslenie na to, že by mohol urobiť mimoriadny výkon, ho zbavuje odvahy a rozhodnosti (tzv. šok z výkonu)
• v pozadí je neschopnosť prekročiť určitú fiktívnu výkonnostnú bariéru
• vykazuje nestále kvality: raz sa zdá byť svetovou triedou, inokedy je podpriemerný
• tento typ je úspešný, ale nie príliš...
• mimoriadne výkony extrémne vystupňujú jeho zodpovednosť: čím bližšie je k rozhodujúcemu úspechu, tým silnejšia je jeho psychická bariéra
• primárnou potrebou býva príslušnosť ku kolektívu, a nie snaha vyniknúť nad ostatnými
• spoločnou príčinou je podvedomý strach z vlastného úspechu a z pozície favorita
• nedokáže sa vysporiadať s predstavami ako zvýšený konkurenčný tlak, žiarlivosť ostatných na úspech

RADY PRE TRÉNERA:

• zistiť, či nie je náhradnou rodičovskou autoritou pre tohto športovca; ak je, mal by mu venovať aj istý privátny čas
• byť blízkym, čestným a otvoreným
• zistiť, či sa športovec necíti byť v „tieni trénera“; ak je, tak zľaviť z „vlastných“ ambícií a viac pracovať v prospech úspechu športovca
• podľa možnosti udržiavať mu bojovnú náladu
• nikdy sa neriadiť postojom: ak toto nezvládneš, tak choď!
• tréner by mal vidieť motiváciu tohto športovca v jeho príprave na cestu životom
• ak si športovec dokáže priznať, že sa bojí, prekonáva dôležitú prekážku v súboji s vlastným strachom
• nechať športovca vyjadriť odpor k niečomu v tréningu
• zvyšovať jeho pocit samostanosti
• utvrdiť ho v tom, že úspech patrí len jemu, nikomu inému

Tretia časť venovaná osobnosti športovcov bude o tom, že náhoda často neexistuje. Existuje len príčina a dôsledok.

A to dokonca ak v športe hovoríme v spojitosti OSOBNOSŤ vs ZRANENIA športovca.


ZmEwY2